MANEO w skrócie

MANEO pomaga…

... homo- i biseksualnym nastolatkom i mężczyznom, którzy doświadczyli homofobicznie motywowanej przemocy lub dyskryminacji – niezależnie od tego czy byli ich ofiarą, świadkiem bądź partnerem poszkodowanego.
Poszkodowani czują się często bezsilni i wykorzystani w stosunkach z policją, wymiarem sprawiedliwości, firmami ubezpieczeniowymi lub mediami.
MANEO bardzo poważnie traktuje obawy i problemy zarówno ofiar przemocy jak i świadków. MANEO doradza i toważyszy w trudnych sytuacjach. MANEO podejmuje działania tylko zgodne z wolą poszkodowanych.
MANEO informuje o możliwości złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, o postępowaniu karnym oraz o innych możliwościach krokach.
MANEO dysponuje bazą danych doświadczonych adwokatów, lekarzy i innych instytucji.
MANEO pomaga poszkodowanym w kontaktach z policją czy przy rozprawach sądowych, które odbywają się często dopiero po wielu miesiącach od zdarzenia.

- złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa na policji nie jest warunkiem udzielenia pomocy,
- pomoc udzielana jest poufnie, a na życzenie anonimowo,
- pomoc może mieć charakter jednorazowy lub trwać przez określony czas,
- pomagamy także najbliższym oraz świadkom zdarzenia.


MANEO dokumentuje…

…przestępstwa skierowane przeciwko gejom. Należą do nich: przemoc fizyczna, rabunki, wymuszenia, napady o podłożu seksualnym, groźby, znieważenia, dyskryminacja i mobbing. Poszkodowani oraz świadkowie mogą zgłaszać zdarzenia i swoje obserwacje telefonicznie bądź mailowo, także anonimowo.
Raz w roku MANEO podsumowuje udokumentowane zdarzenia. W tym celu zbiera, anonimizuje i analizuje wszystkie informacje. Tak powstaje raport, który podawany jest do publicznej wiadomości. Ta dokumentacja służy pokazaniu zakresu homofobicznej przemocy i stara się wypełnić informacyjną lukę obejmującą to zjawisko.
W ten sposób otrzymane informacje pozwalają MANEO na wypracowanie i usprawnianie strategii ochrony przeciwko przemocy.

- Zgłaszaj wypadki przemocy! Pomagaj, gdy jesteś świadkiem!
- telefon zaufania: 030 - 216 33 36, w internecie: meldestelle@maneo.de, www.maneo-fallmeldungen.de


MANEO informuje…

…na temat homofobicznej przemocy i jej skutków.
MANEO zwraca uwagę na dyskryminację i akty przemocy występując tym samym przeciwko bagatelizowaniu homofobii i przemocy wobec gejów. Podkreślamy, że publiczne akcje emancypacyjne są nadal ogólnospołecznym zadaniem i powinny być prowadzone zarówno w szkołach jak i w sferze publicznej.
Nasza prewencyjna działalność publiczna to treningi przeciwko przemocy organizowane wraz z policją, imprezy w ośrodkach edukacyjnych oraz wydawanie materiałów informacyjnych.
Jesteśmy w stałym kontakcie z pełnomocnikiem berlińskiej policji ds. gejów i lesbijek oraz innymi organami śledczymi. Dzięki ulicznym akcjom informacyjnym organizowanym w dzielnicach gejowskich przyczyniami się do przeciwdziałania przemocy.
www.maneo-toleranzkampagne.de


MANEO mobilizuje…

…społeczeństwo obywatelskie do obrony praw osób homoseksualnych.
Liczne grono osób wspomagających nasze stowarzyszenie oraz przeszkoleni wolontariusze przyczyniają się do sukcesów naszej działalności.
Ze względu na niewystarczające wsparcie finansowe ze strony Senatu Berlina jesteśmy uzależnieni od dobrej woli sponsorów i darczyńców.
Bez ich pomocy nie moglibyśmy przeprowadzić wielu udanych projektów.
Raz w roku MANEO organizuje spotkanie, podczas którego dziękuje im wszystkim za zaangażowanie i pomoc.


Najważniejsi partnerzy:

-Arbeitskreis der Opferhilfen in der Bundesrepublik Deutschland (ado)
-Deutscher Pariätischer Wohlfahrtsverband (DPWV) Landesverband Berlin
-Präventions- und Ausgleichsfonds Schöneberg-Tempelhof (PAF)
-Arbeitskreis der Schwulen und Überfalltelefone und schwulen Antigewalt-Projekte in Deutschland (ASAD)
-Gejowski Trójkąt Weimarski
-Berliner Bündnis gegen Homophobie und Hassgewalt (Berlińskie porozumienie przeciwko homofobii i przemocy nienawiści)MANEO w skrócie

KTO, CO, GDZIE, KIEDY?

Pomoc ofiarom – dokumentacja – prewencja – zaangażowanie

MANEO –Projekt przeciwko przemocy wobec gejów w Berlinie (od 1990 r.)

Adres:
MANEO, c/o Mann-O-Meter e.V., Bülowstraße 106, 10783 Berlin
e-mail: maneo@maneo.de
homepage: www.maneo.de

Telefon: +49 -30-217 532 13
(biuro i kierownictwo projektu)
Fax: +49 -30 -23638142

Godziny przyjęć: pon. godz. 14-16 i czw. godz. 11-13 Uhr
Kontakt: Bastian Finke (Dipl. Soziologe), kierownik Projektu

oraz:
www.maneo-fallmeldungen.de
www.tag-gegen-homophobie.de
www.maneo-toleranzkampagne.de


Gejowski Telefon Zaufania i Pomoc Ofiarom (Schwules Überfalltelefon und Opferhilfe)
Telefon zaufania: +49 -30 -216 33 36 (codziennie między 17-19 godziną)
Fax: +49 -30 -236 381 42
e-mail: info@maneo.de
home: www.maneo.de


Wspomóż MANEO!

Na konto stowarzyszenia Mann-O-Meter e.V.
Bank für Sozialwirtschaft
BIC: BFS WDE 33 BER
IBAN: DE 96 1002 0500 0003 1260 00
Cel: MANEO / Opferhilfe

Darowizny można odliczyć od podatku. Prosimy o poinformowanie nas o potrzebie wystawienia odpowiedniego zaświadczenia.


Stowarzyszenie

MANEO jest niezależnym projektem stowarzyszenia Mann-O-Meter e.V. - Gejowskiego Centrum Informacyjno-Doradczego w Berlinie
Adres: Mann-O-Meter e.V.,
Bülowstraße 106, 10783 Berlin (Schöneberg)
Telefon: 030-2168008
Fax 030-2157078
email: info@mann-o-meter.de , internet: www.mann-o-meter.de

Przemoc wobec gejów – to nie jest ok! MANEO – Projekt przeciwko przemocy wobec gejów w Berlinie przedstawia się


Pozdrowienia


Od wielu lat z szacunkiem i sympatią obserwuję profesjonalną pracę MANEO na rzecz ofiar przemocy, jak i działalność edukacyjną w ramach tego projektu. Pomimo że Berlin słusznie uznawany jest za tolerancyjne miasto, mamy jeszcze wiele do zrobienia, aby geje i lesbijki mogli żyć tutaj w pełni wolni od wszelkiej dyskryminacji.

Wciąż bowiem potrzebne nam są inicjatywy pomocowe, jak również społeczne akcje informacyjne. Dlatego też szczególnie cieszy mnie prowadzenie przez MANEO na coraz szerszą skalę działalności publicznej w celu przeciwdziałania przemocy. Podczas gdy Senat miasta Berlina wspiera aktywność tego stowarzyszenia już od 1990 roku, Fundacja „Deutsche Klassenlotterie Berlin” wsparła dodatkowo „Kampanię informacyjną” MANEO. To świadczy, jak ważne jest dla nas, aby Berlin nadal uważany był za otwarte i toleancyjne miasto dla gości z całego świata.

Będę szczególnie rad, jeśli liczne osoby życia publicznego dadzą świadectwo swojego sprzeciwu wobec przemocy i dyskryminacji także w stosunku do osób homoseksualnych i będą wspierać projekty przeciwdziałające przemocy, takie jak MANEO.

Klaus Wowereit, Burmistrz Berlina
Od 19 lat przy stowarzyszeniu Mann-O-Meter istnieje projekt przeciw przemocy MANEO. MANEO jest najbardziej doświadczonym gejowskim projektem przeciw przemocy w Niemczech. Nasi pracownicy doradzają rocznie ponad 300 osobom dotkniętym przemocą. Dalsza część naszej aktywności polega na zbieraniu informacji o wypadkach przemocy, do których doszło w Berlinie i okolicach. Poprzez naszą pracę pragniemy pokazywać, iż wciąż dochodzi do przemocy przeciwko osobom homoseksualnym, która w niektóryh środowiskach społecznych jest banalizowana i skrywana. Trzecim obszarem naszej działalności są podejmowane przez nas społeczne akcje prewencyjne. Wskazujemy w nich na istniejące zagrożenia i przekonujemy, że w dalszym ciągu zadaniem publicznym powinny być akcje emancypacyjne służące zwalczaniu homofobii.

Bez olbrzymiej pomocy ze strony naszych wolontariuszy oraz wszystkich, którzy nas od wielu lat wspierają, nie byłoby możliwe stworzenie takiej oferty, jaką dziś możemy zaproponować. To właśnie im wszystkim należy się wielkie podziękowanie i wdzięczność za wytrwałą pracę.

Pragniemy nadal rozwijać i rozbudowywać nasze projekty. Zależy to oczywiście od pomocy udzielanej nam przez naszych przyjaciół oraz wszystkich, którzy nas wspierają. Ale przede wszystkim każdego roku nasza działalność uzależniona jest od nowych darczyńców.


Bastian Finke, Kierownik projektu MANEO


…

Dlaczego MANEO?

„I will survive!”

Słowo MANEO pochodzi z łaciny i oznacza: przetrwam. Niezależnie, co się dzieje lub co mi się stało, przetrwam – tak śpiewała Gloria Gaynor w swojej piosence „I will survive“, która pochodzi jeszcze z czasów, kiedy gejom żyło się trudniej niż dziś. Szczególnie w ciągu ostatnich 10 lat sytuacja gejów i lesbijek w Niemczech uległa poprawie. Nie oznacza to jednak, że wszystko jest dziś w porządku: Zdażyło Ci się kiedyś zostać wyzwanym na ulicy jako „ciota” lub „głupi pedał”? Przemoc wobec gejów, werbalna i fizyczna, zdarza się każdego dnia. My reagujemy na to.


Wyzwisko numer jeden

„Pedał“ to wciąż (a może znowu?) najczęściej używane wyzwisko na szkolnych podwórkach. Wiąże się to także z faktem, iż geje stali się bardziej widoczni. Przez to, że zdobyli sobie miejsce w przestrzeni publicznej, stali się bardziej rozpoznawalni i łatwiejsi jako cel agresji. Słowo „pedał“ używana jest przez młodzież czasami w znaczeniu przenośnym, jako synonim „słabego”, „dziwnego”, czy „osobliwego”. Czy to tylko niewinny fakt? Nie, ponieważ w rzeczywistości chodzi o to, by kogoś po prostu poniżyć. Szczególnie młodzi mężczyźni próbują w ten sposób zmierzyć się ze swoją męskością i siłą, a robią to kosztem gejów, którzy stają się tym samym ofiarami. Przemoc rozpoczyna się od słów. Niestety wyzwiskiem numer dwa jest wciąż „ty pedalska świnio”.


,No-Show-Areas‘

Każdy gej wie, w jakich miejscach najlepiej się nie ujawniać, w jakich sytuacjach lepiej nie pocałować swojego przyjaciela, jeśli nie chce się mieć z tego powodu kłopotów. Również w liberalnym mieście, jakim jest Berlin, szczególnie w dzielnicach poza jego centrum czasem rozsądniej jest nie ujawniać się, zgodnie z zasadą, że „to nie jest wypisane na moim czole”.

Lecz co zrobić, jeśli mimo wszystko zdarzenia nie toczą się tak, jakbyśmy chcieli? Uderzenie pięścią w twarz, kopnięcie w brzuch, słowa, które ranią? MANEO jest właśnie po to, by żaden gej nie musiał pozostać z własnym bólem w samotności i czuć się zagubiony, nie wiedząc, gdzie udać się z takim problemem: osoby, które doświadczyły jakiejkolwiek przemocy znajdą w MANEO miejsce i ludzi, z którymi będą mogły porozmawiać, zarówno przez telefon, jak i w cztery oczy, a następnie otrzymać dalszą pomoc.


…

Działalność MANEO

Co robi MANEO

MANEO jest samodzielnym projektem przy stowarzyszeniu Mann-O-Meter, czyli berlińskim centrum informacyjno-pomocowym na Nollendorfplatz. Mann-O-Meter usytuowany jest w samym środku dzielnicy gejowskiej na Schönebergu, gdzie znajdują się dwa biura otwarte codziennie w godzinach 17-19, z którymi także można skontaktować się telefonicznie. Zapraszamy do nas również po prostu na kawę. Jeszcze łatwiejszy (i jeśli sobie tego życzysz anonimowy) jest kontakt internetowy: www.maneo.de

MANEO to zarówno wolontariusze jak i pracownicy zatrudnieni u nas na stałe. Obecnie pracuje u nas jeden pełnoetatowy pracownik (kierownik projektu), jeden praktykant i 10 wolontariuszy. Ci ostatni wspierają projekt m.in. poprzez rozmowy pierwszego kontaktu w czasie weekendów.


Grupa docelowa

Oferta pomocy świadczona przez MANEO skierowana jest do homo- i biseksualnych mężczyzn, którzy doświadczyli homofobicznej dyskryminacji, a także do ofiar przemocy domowej. W związkach gejowskich mamy bowiem do czynienia czasami również z przemocą. Pomagamy także najbliższym, partnerom oraz świadkom czynów przestępczych. Szczególnie ważna jest dla nas pomoc tym ostatnim, gdyż oni również mogą cierpieć z powodu przeżytych wydarzeń. Często z poczuciem winy i strachu opuszczają miejsce wypadku i ich nieobecność czyni niemożliwym odnalezienie sprawców przemocy. MANEO mieści się w samym centrum Berlina, gdzie spotykają się turyści, szukający pracy oraz wiele osób bez doświadczenia tuż po swoim coming out, często z tak zwanej „prowincji”. To właśnie do nich skierowana jest nasza pomoc.


Radzimy i pomagamy

Podstawową działalnością MANEO jest pomoc ofiarom: rozmawiamy z osobami, które doświadczyły przemocy i dyskryminacji. MANEO doradza, a następnie wspiera ofiary. Aby jednak nie dochodziło do przemocy, prowadzimy akcje prewencyjne informujące o tym zjawisku, także poprzez rejestrowanie czynów przestępczych nie zgłoszonych na policję: około 80 procent wszystkich przestępstw przeciwko homoseksualistom nie jest zgłaszanych organom ścigania. Staramy się, aby jak największa ilość takich przypadków mimo wszystko ujrzała światło dzienne.

MANEO systematycznie analizuje otrzymane dane i informuje o nich opinię publiczną. Organizujemy seminaria mające przeciwdziałać przemocy oraz spotkania edukacyjne w szkołach policyjnych. Obecnie większość policjantów wie, czym jest homofobia i są przygotowani do walki z nią.


…

Jak pomaga MANEO

Pomoc ofiarom

Berliński projekt przeciw przemocy MANEO założony został w 1990 roku pod nazwą „Gejowski telefon zaufania, Berlin“ i zarejestrował od tego czasu około 3000 wypadków przemocy wobec gejów i biseksualnych mężczyzn. Liczba osób, którym udzieliliśmy pomocy jest jeszcze większa. W ramach projektu rocznie ponad 300 poszkodowanym udzielana jest pomoc, dokumentowane są przestępstwa o charakterze homofobicznym i organizowane są akcje publiczne.


Po Twojej stronie

Berlińska oferta MANEO obejmuje informacje, doradztwo i pomoc w formie psychospołecznego i socjalnego wsparcia zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Nie ma przy tym znaczenia, czy akt przemocy wydarzył się przed pięcioma minutami czy pięcioma latami. Osobom poszkodowanym pomaga się wzmocnić autonomię własnych zachowań – pomoc w kierunku samopomocy; chodzi mianowicie o to, aby bez strachu móc nadal zmierzyć się z problemami życia codziennego. Wsparcie ze strony MANEO prowadzone jest zawsze w interesie ofiary, niezależnie czy podczas wizyty na policji, czy w pozasądowym postępowaniu mediacyjnym (zadośćuczynienie ze strony sprawcy).


Dostępność

W naszej pracy zawsze orientujemy się na poszkodowanych, którzy, jak pokazuje doświadczenie, mają objekcje, aby zwrócić się do niegejowskich ośrodków pomocowych i pragną wsparcia uwzględniającego ich orientację seksualną. Pracownicy MANEO nigdy nie podejmują żadnych działań wbrew woli swoich klientów.


…

Zaczynamy !

Kampania Tolerancji MANEO

Główny obszar naszej działalności finansowany jest przez Wydziału Senatu Berlina ds. Edukacji, Młodzieży i Sportu ze środków pochodzących na jednołciowe związki partnerskie. Ponieważ od 1993 roku powyższe środki nie zostały znacząco zwiększone, jesteśmy obecnie uzależnieni od datków społecznych.
W latach 2006-2009 po raz pierwszy otrzymaliśmy wsparcie ze strony Fundacji „Stiftung Deutsche Klassenlotterie“ (DKLB), co pozwoliło nam rozbudować naszą działalność publiczną i umożliwiło rozpoczęcie pierwszej od 10 lat kampanii informacyjnej!


Niektóre rzeczy się zmieniają, niektóre jednak nie

Akty przemocy przeciwko gejom mimo powszechnej liberalizacji zdarzają się w Berlinie i stanowią wyzwanie dla policji i wymiaru sprawiedliwości. Zarówno nasze miasto, jak i scena gejowska zmieniły się znacząco w ostatnich latach. Jest to wynik ruchów migracyjnych i turystyki. W trakcie naszej pracy doświadczamy, iż wiele ofiar i świadków przestępstw nie wie o naszej aktywności. W konsekwencji wielu poszkodowanych nie zgłasza się ani do MANEO ani na policję. Dlatego celem naszej kampanii informacyjnej jest propagowanie wiedzy o naszej pracy i ofercie, którą proponujemy. Dzięki środkom z Fundacji możemy wreszcie zareagować na zachodzące w Berlinie zmiany.


Informacja to nasza odpowiedź

W 2006 roku rozpoczeliśmy trzyletnią kampanię informacyjną w Berlinie, w ramach której przez informowaliśmy opinię publiczną o przemocy wobec osób homoseksualnych. Z jednej strony zwróciliśmy się w stronę środowisk gejowskich z informacją o projekcie MANEO oraz apelem o niebagatelizowanie homofobicznej przemocy. Przekonywaliśmy, by nie akceptowano jakiejkolwiek dyskryminacji ani przemocy lecz zgłaszano każdorazowo takie wypadki do nas lub/i na policję. Poniewż Berlin stał się jednym z najpopularniejszych celów turytycznych, nasze materiały przygotowujemy w różnych wersjach językowych.

W przyszłości będziemy również chcieli zwrócić się do opinii publicznej z informacją o przypadkach homofobicznej przemocy. Chcemy tym samym przekonywać, że zdobyte wolności obywatelskie muszą być bronione oraz że nie powinno być przyzwolenia na przemoc wobec osób homoseksualnych.


…

Homofobia

Jesteś gejem?

Homofobia - lęk przed zetknięciem się z osobami o orientacji homoseksualnej, wstręt, niechęć lub nienawiść wobec osób o orientacji homoseksualnej, a także potępianie takich osób. [Definicja za Wikipedią].
Niezależnie od pochodzenia osoby homoseksualne, bądź za takie uznawane, podlegają dyskryminacji, izolacji i aktom przemocy.


Homofobia nie spada z nieba

Homofobia jest szczególnie widoczna, gdy dochodzi do pospolitych pobić. Czyny takie są dokonywane przez konkretne osoby. Niemiecki kodeks karny sankcjonuje je i kwalifikuje jako przestępstwa. Sprawca dopuszczając się takiego czynu uwidocznia swój stosunek do homoseksualizmu i homoseksualistów.
Taki stosunek nie jest jednak wolny od wpływów społecznych i nie wynika jedynie z czynników osobistych. Poglądy homofobiczne rozumieć należy zarówno w kontekście indywidualnych przeżyć sprawcy, jak i jako część wrogich homoseksualizmowi struktur kulturowych i społecznych. Sprawca w swoim postępowaniu powołuje się na stereotypowe przeświadczenia odnośnie gejów i lesbijek, które są nadal szeroko obecne w społeczeństwie, np. traktowanie homoseksualizmu jako choroby czy dewiacji. Z takich poglądów sprawcy wynoszą przekonanie, że homoseksualistę można uderzyć lub okraść.


Konieczność informacji
Z naszych informacji wynika jednoznacznie, że homofobiczna dyskryminacja i przemoc są w społeczeństwie nadal na porządku dziennym. Obecne są we wszystkich grupach społecznach. Dlatego uważamy za szczególnie istotne, aby wszędzie podejmować starania na rzecz przezwyciężania homofobicznych uprzedzeń.
Przemoc wobec homoseksualistów wiąże się, naszym zdaniem, ze społecznymi strukturami patriarchalnymi, z poszukiwaniem męskiej tożsamości oraz z brakiem edukacji seksualnej. Nasze doświadczenie i aktywność uzupełniają się zatem z działalnością emancypacyjną i edukacyjną w szkołach.


…

Mężczyźni w roli ofiar

„Czy jesteś ofiarą?”

„Ofiara“ to kolejne używane przez młodzież obraźliwe słowo, tuż po słowie „pedał”. Czy może więc być coś gorszego niż bycie „pedałem ofiarą“?

Pomoc ofiarom jest podobnie jak ruch gejowski działalnością społeczną. Od lat instytucje publiczne i obywatelskie próbują uwrażliwiać na sytuacje ofiar przestępstw. Tradycyjnie nasze społeczeństwo zajmuje się jednak przede wszystkim sprawcami (i ich ukaraniem), zaniedbując jednak potrzeby ofiar czy innych poszkodowanych. Dzisiaj ponownie młodzi ludzie prowokują swoich rodziców i wychowawców postawami macho, które propagują prawo pięści: „ofiara” i „pedał” są słabi. Jaki nastolatek odważy się pójść do organizacji pomagającej ofiarom?


„Prawdziwy mężczyzna nigdy nie płacze”

Homoseksualiści to przede wszystkim mężczyźni, a mężczyźni nie mogą byc ofiarami – takie przynajmniej jest przeświadczenie społeczne. Mężczyzna ma władzę, panuje nad rzeczami – a przemoc, jeśli już się zdarza, to z jego inicjatywy, on bowiem ma potencjał, aby stwarzać dla innych zagrożenie. Chłopcy już od szóstego roku życia dowiadują się, że są mniej wraźliwi: Prawdziwy mężczyzna nigdy nie płacze. Informacja dla chłopców niezależnie, czy są homo, czy hetero, jest jasna: wrażliwość, ból są im obce. Kto ma pierwszeństwo przy wchodzeniu do łodzi ratunkowych? Kobiety, dziewczyny, dzieci.
Statystyka przeczy jednak tym przekonaniom. Jeśli chodzi o morderstwa, zabójstwa, napady i uszkodzenia ciała, ponad dwie trzecie ofiar to mężczyźni. Kobiety padają natomiast dziesięć razy częściej ofiarom przestępstw o charakterze seksualnym.


Tylko nie być słabeuszem

Kiedy mężczyzna staje się ofiarą, sprawa komplikuje się. Sam często ulega społecznemu wyobrażeniu na temat mężczyzny i wpada w konflikt tożsamości. Wielu bowiem ciężko przychodzi przyznanie się do tego, że potrzebują pomocy, że czują się zranieni, czy że po prostu się boją. To samo dotycz gejów, którzy boją się narzuconych im stereotypów, w rodzaju bycia słabeuszem. MANEO mając tego świadomość prowadzi działania emancypacyjne: uwarunkowany stereotypowymi rolami społecznymi poszkodowany znajduje się często pod olbrzymią presją. Dlatego MANEO zwraca zawsze uwagę na problemy tożsamości mężczyzn.


…

MANEO pomaga i dokumentuje

„Ty pedale”

Przemoc wobec gejów jest okrutna – ale to niestety codzienność. MANEO dokumentuje zgłoszone nam akty przemocy. Pełne segregatory dokumentów to jednak tylko wierzchołek góry lodowej. Cały rozmiar przemocy nie jest bowiem ujawniany.


Zwyzywany, opluty, pobity

Większość homofobicznych czynów, o których informowane jest MANEO, ma miejsce w miejscach publicznych: w środkach komunikacji miejskiej, na ulicy. Ostatnie miesiące przyniosły wiele informacji o napadach na gejów:
W lipcu 2008 roku w Volkspark Friedrichshain napadnięto na 41-letniego heteroseksualnego mężczyznę, uznając go za geja; mężczyzna doznał złamania szczęki i musiał być odwieziony do szpitala; do dziś odczuwa skutki pobicia.
Miesiąc póżniej na klatce schodowej mieszkania w dzielnicy Friedrichshain dwóch gejów zostało zaatakowanych butelkami i obrzuconych wyzwiskami.
W sierpniu 2008 roku w parku Tiergarten dokonano wielu napadów na homoseksualnych mężczyzn; m.in. pobito 48-latka, w wyniku czego przez kilka tygodni znajdował się w śpiączce; nawet po wielotygodniowym pobycie w szpitalu musiał być poddany opiece medycznej;

W pażdzierniku 2008 roku w metrze 33-latek padł ofiarą ciężkiego napadu o podłożu homofobicznym. Dwóch młodych migrantów zaatakowało go ze względu na jego homoseksualizm, pobiło i skopało. Świadkowie zdarzenia natychmiast pomogli ofierze, która jednak doznała podwójnego złamania szczęki i pięć dni musiała spędzić w szpitalu.

Kilka dni póżniej w dzielnicy Hellersdorf pobito, skopano i obrzucono farbą parę lesbijek; dochodzeniem zajęła się specjalna grupa odpowiedzialna za przestępstwa o charakterze politycznym.

W styczniu 2009 roku 23-letni gej doznał obrażeń zagrażających jego życiu i musiał być natychmiast operowany; wraz z przyjacielem został brutalnie pobity w gejowskiej dzielnicy Schöneberg przez pięciu napastników; policja prowadzi śledztwo.


Nasza pomoc

MANEO wspiera poszkodowanych rozmową, pomocą w załatwieniu koniecznych formalności i kierując ich do dalszych specjalistów. Aż do procesu sądowego, który odbywa się nawet kilka miesięcy później, poszkodowani utrzymują z nami kontakt i informują o problemach i postępach w rehabilitacji.


…

MANEO powaznie traktuje twoje uczugia

„Nie przejmuj się tak bardzo”

Przemoc rodzi wiele nieuporządkowanych emocji: często bowiem oczekuje się od poszkodowanego geja w jego środowisku społecznym, żeby szybko się opanował. Czasami w wyniku wstrząsających przeżyć powracają stare wspomnienia o coming out, sytuacjach kryzysowych, konfrontacje z własną tożsamością seksualną.Chaos uczuć – wstydu, lęku i złości.


„Nie wiem, co ze sobą zrobić”

Doświadczeni przemocą czują się często samotni i niezrozumieni – czasem nawet bezbronni i wystraszeni. Dodatkowo czują się wykorzystani np.: przez policję, firmy ubezpieczeniowe, media czy wymiar sprawiedliwości– ze strony sądów ofiary wykorzystywane są do wymiarzania kary, ich osobisty stan emocjonalny jest natomiast ignorowany. Niektórzy poszkodowani czują się nawet współwinni lub część winy jest im przypisywana, nierzadko ze strony znajomych bądź przyjaciół: „Po co tak się przeginasz?” lub „Dlaczego się tak dziwacznie ubierasz?”.


MANEO poważnie traktuje każdą ofiarę.

MANEO poważnie traktuje niepokoje i kłopoty ofiar przemocy, jak również świadków. MANEO nic nie robi, czego nie życzyłby sobie poszkodowany, informuje natomiast, jak zawiadomić policję, o szczegółach postępowania karnego i ewentualnych alternatywach. Przekazujemy kontakty do doświadczonych prawników i lekarzy, towarzyszymy przy wizycie na policji czy w sądzie.

Pierwsza rozmowa jest zwykle przez telefon, również w internecie jest możliwość zadania anonimowo pytania lub zgłoszenia aktu przemocy. Drzwi do MANEO na Nollendorfplatz są również otwarte: większość porad udzielamy właśnie na miejscu. Ale gdy jest naprawdę ciężko, przyjdziemy także na przykład do szpitala.


…

Strach w s-bahnie

„Nienawidzimy pedałów“

To miłe uczucie wracać nocą z innymi wesołymi imprezowiczami, którzy poruszają się po mieście w poszukiwaniu szczęścia – i z nadzieją, że może spotkają miłość swego życia. Czasem jednak spotkać można zamiast tego po prostu nienawiść.


Wreszcie do domu

W nocy z soboty na niedzielę para gejów jechała S-Bahnem do domu. Na stacji Neukölln dosiadła się do nich grupa 7 młodych mężczyzn, z których najmłodszy miał około 18 lat, a ich przywódca około 25 lat.
Nagle jeden z nich krzyknął: „Jesteście pedałami?“ Zanim zdążyli cokolwiek odpowiedzieć, spośród grupy dało się słyszec kolejne słowa: „Oczywiście, że jesteście pedalami.”, „Pedały to największa zaraza.” I „Nienawidzimy pedałów.“ Następnie jeden z poszkodowanych powiedział: „Nawet jeśli tak, to pedały to też ludzie.”, na co przywódca grupy stwierdził: „Ten pedał Wowereit [burmistrz Berlina, otwarcie żyjący jako gej] nic tu wam nie pomoże. Tutaj jesteśmy w Neuköln.“
Krótko po tym jeden ze sprawców plunął poszkodowanym w twarz, pozostali zaczęli robić to samo.


„Pomóżcie nam!“

Na kolejnej stacji, poszkodowani krzycząc uciekli do następnego wagonu. „Pomóżcie nam, proszę. Oni chcą pobić gejów!“ – krzyczeli. W wagonie, w którym siedziało około 20 osób, natychmiast zaregowało 2 młodych mężczyzn i młoda kobieta. Spytali się ofiar, co konkretnie się stało. Dzięki tej solidarnej reakcji poszkodowani poczuli się bezpieczniej.


Sfilmowane komórką

Uczucie to okazało się jednak mylące. Kiedy pociąg dojechał do następnej stacji, grupa sprawców wpadła do ich wagonu. Poszkodowani mogli jeszcze zobaczyć, jak jeden z napastników wyjął swoją komórkę i zaczął filmować całe zdarzenie. W tym samym czasie jeden z młodszych sprawców kopnął ofiarę w głowę, w okolicach skroni, natomiast pozostali zaczęli bić jego partnera.


Uważni świadkowie reagują
Świadkowie uniemożliwili odjazd pociągu ze stacji i zawiadomili przez komórkę policję. Sprawcy tymczasem uciekli w kierunku wyjścia. Pozostali świadkowie zaopiekowali się poszkodowanymi aż do momentu, w którym pojawiła się policja.
W szpitalu u jednej z ofiar stwierdzono złamanie nosa oraz hematomię twarzy i innych części ciała. Jeden z poszkodowanych do dziś cierpi na bóle głowy, inny zaś wciąż ma hematomię oraz obite żebra i nogi.

Policja bezskutecznie prowadzi śledztwo; sprawcy nie zostają schwytani.


…

Kwestia postawy

Dla Twojego bezpieczeństwa

Nie ma jednej doskonałej recepty, która chroni przed wszystkimi niebezpieczeństwami. Wiele popularnych rad i wskazówek służy bardziej skonfrontowaniu ofiary ze zdarzeniami i zawiera w sobie dozę wyrzutu. Wskazują one, jak poszkodowany powinien się był zachować: „Gdybyś zrobił to..., gdybyś zachował się tak…,z własnej winy...“. MANEO nie czyni nikomu zarzutów, ale skupia się na wsparciu poczucia własnej wartości ofiary i odbudowaniu jej pewności siebie.


Bądź tym, kim jesteś.

Twoja seksualność należy do Ciebie i jest integralną częścią Twojej osobowości. Seksualność to coś więcej niż tylko stosunek płciowy, ma ona silny związek z poczuciem własnej wartości i z tożsamością: przemyśl to wraz z ludźmi, którzy są Tobie bliscy i do których masz zaufanie. Pewność siebie i poczucie własnej wartości pomagają rozpoznać niebezpieczeństwo i uniknąć zagrożeń.


Bądź pewny siebie

Pewność siebie w wielu przypadkach chroni przed zaczepkami lub napadami. Tego typu zachowanie możesz ćwiczyć podczas treningów osobowościowych i samoobrony. Chętnie udzielimy Ci na ten temat informacji i damy kontakt do odpowiednich ośrodków.


Zostańmy w kontakcie

Porozmawiaj z zaufanymi osobami o swoich niepewnościach, pytaniach czy wątpliwościach, których się obawiasz i które Cię męczą. My także proponujemy Ci rozmowę o Twoich problemach, wysłuchamy Cię i wspólnie pomożemy znaleść nowe perspektywy i odpowiedzi. Wszystko oczywiście przy pełnym zaufaniu.


Zgłoś się na policję

Kto stał się ofiarą przemocy nie ma często ochoty na wizytę na policji, gdzie może być poddany niemiłemu przesłuchaniu. Zgłoszenie przestępstwa na policji jest jednak bardzo istotne – także dla Twojego stanu psychicznego, w końcu przecież spotkałeś się z bezprawiem. Jeśli sobie tego życzysz, MANEO pomoże Ci załatwić niektóre sprawy, np.: zawiadomimy prokuraturę, tak by mogła wszcząć w sprawie śledztwo.


…

Wskazówki MANEO

Dniem i nocą

Chronisz siebie i innych wówczas, gdy będziesz bardzo ostrożny i będziesz okazywać solidarność.

Kiedy wychodzisz, weź ze sobą tylko tyle pieniędzy, ile właśnie potrzebujesz. Nie obnoś się przed innymi swoimi pieniędzmi i rzeczami wartościowymi. Biżuterię zostaw w domu.

Jeśli masz złe przeczucie, lepiej zaufaj swojemu szóstemu zmysłowi. Nie jest wstyd mieć stracha. To pokazuje tylko Twój instynkt.

Zwracaj uwagę na okolicę, gdzie się znajdujesz. Staraj się unikać ciemnych i wyludnionych ulic, pozostawaj w oświetlonych miejscach wraz z innymi ludźmi.

Jeśli kogoś poznałeś, by spędzić z nim noc, przedstaw go znajomym lub barmanowi.

One-night-stands to nie tylko sex i przyjemność w domu. Możesz to zrobić także w saunie lub w (godzinowym) hotelu.

Kiedy masz ochotę na one-night-stand bierz tylko jedną osobę do domu.

Jeżeli w jakiejś sytuacji poczujesz się dziwnie, poszukaj kontaktu z kimś, porozmawiaj i zdecyduj, co najlepiej zrobić.

Gdy jesteś świadkiem aktu przemocy, zaalarmuj pomoc. Nie ignoruj zdarzenia. Poinformuj policję, a następnie również i nas.

Jeśli sytuacja to umożliwia, bądź kooperatywny i staraj się obserwować całe zdarzenie. (Jeśli używasz jakiejś broni, pamiętaj, że może być wykorzystana także przeciwko Tobie.)

Spośród kilku sprawców staraj się zapamiętać jednego. Wielu napastników odstrasza już sama pewność siebie.

Osoby znajdujące się w pobliżu zdarzenia są zawsze potencjalnymi świadkami. Zwróć się do nich bezpośrednio i domagaj się pomocy.

Uważaj na to, co pijesz. Jeśli nieznajomy proponuje Ci w barze wypicie już gotowego napoju, uważaj.

Nie zadawaj się z osobami, które są pod wpływem narkotyków i alkoholu.

Długie noce, dużo alkoholu lub innych środków odurzających mogą powodować głęboki sen, który osoba sprowadzona przez Ciebie do domu może wykorzystać do popełnienia przestępstw.


Międzynarodowy wymiar MANEO

Nasze kontakty

Od 1992 roku w ramach ogólnoniemieckiego związku „Arbeitskreis der Opferhilfen in der Bundesrepublik – ado“ MANEO współpracuje z podobnymi profesjonalnymi projektami przeciwko przemocy. To my stworzyliśmy gejowsko-lesbijski festyn uliczny (1993-1998), rozwinęliśmy fundusz prewencyjny i mediacyjny dzielnicy Tempelhof-Schöneberg (2000), współpracowaliśmy z administracją sądową przy stworzeniu w sądzie okręgowym dla miasta Berlina specjalnego pomieszczenia dla świadków (2003). Poza tym MANEO działa w licznych grupach roboczych i specjalistycznych oraz stara się być obecne w życiu społecznym i reprezentować tam swoje przekonania.

Zgodnie z naszym modelem organizują się także inne podobne projekty przeciwko przemocy na terenie całych Niemiec.


MANEO w Europie

Od dawna prowadzimy również działalność międzynarodową: zintensyfikowaliśmy naszą współpracę z francuską organizacją partnerską SOS-Homophobie, to samo dotyczy Fundacji Równości i Kampanii Przeciw Homofobii w Polsce. Od stycznia 2005 roku regularnie spotyka się grupa „Tolerancja Po Polsku - Toleranz auf Polnisch”. Wspólnie zobowiązaliśmy się walczyć o nasze sprawy:


„Deklaracja Tolerancji”
Łączymy nasze siły, by budować w Europie społeczeństwo obywatelskie, w którym będziemy mogli życ wolni od dyskryminacji. Deklarujemy niniejszym wzajemne wsparcie w dążeniu do tego celu.

W duchu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka sprzeciwiamy się nienawiści i przemocy, a także dyskryminacji mniejszości społecznych. Solidaryzujemy się ze wszystkimi ludźmi, którzy popierają prawa obywatelskie, równoupawnienie, obronę mniejszości i którzy opowiadają się za stosowaniem norm Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Europie.

Chcemy sprzeciwiać się dyskryminacji i alienacji osób homoseksualnych w zjednoczonej Europie. Pragniemy działac na rzecz respektowania praw człowieka w stosunku do lesbijek i gejów.


„Nagroda Tolerantia”

W 2006 roku po raz pierwszy rozdaliśmy nagrodę „Tolerantia“ przedstawicielom z Francji, Polski i Niemiec, którzy zaangażowali się w walkę przeciwko nienawiści i przemocy oraz na rzecz równouprawnienia. Nagroda stanowi symbol naszych wspólnych działań i odtąd przyznawana jest corocznie.


Coraz szersza współpraca

Od 2008 roku MANEO współpracuje także z hiszpańską organizacją COGAM. W jednoczącej się Europie musimy wspólnie odpowiadać na pojawiające się wyzwania.


…

MANEO w imieniu prawa

Prawo jest po naszej stronie

Już od dłuższego czasu szacunek wobec gejów nie jest kwestią dobrej woli czy człowieczeństwa. Niemieckie prawo jest w tym punkcie jasne: kto upokarza gejów ze względu na ich tożsamość łamie prawo.

To nie choroba!
17 maja 1990 roku Zgromadzenie Ogólne Międzynarodoej Organizacji Zdrowia WHO zdecydowało o skreśleniu homoseksualizmu z listy chorób psychicznych. Z inicjatywy Francuza Louis-Georges’a Tina Międzynarodowe Stowarzyszenie Gejów i Lesbijek (ILGA), czyli światowy związek organizacji lesbijskich i gejowskich, ogłosiło 17 maja „Międzynarodowym Dniem Przeciwko Homofobii”.


Niech żyje Europa!

Parlament Europejski w uchwale z 18 stycznia 2006 roku podkreślił, że dyskryminacja ze względu na orientację seksualną powinna być zdecydowanie potępiana. Wszystkie kraje członkowskie zostały zobowiązane do ochrony homoseksualnych mężczyzn i kobiet przed nienawiścią i przemocom, do intensyfikacji walki z homofobią poprzez edukację oraz do rejestrowania przypadków dyskryminacji i przemocy. W Niemczech, Francji i również w Polsce!


Ustawa o równouprawnieniu

Także w Niemczech rząd wielkiej koalicji po ciężkich sporach porozumiał się co do niemieckiej wersji zaleconej przez Unię Europejską ustawy antydyskryminacyjnej. W cywilnoprawnej części tej ustawy zakazana jest nie tylko dyskryminacja ze względu na płeć i pochodzenie etniczne, ale również ze względu na niepełnosprawność, wiek, tożsamość seksualną oraz przekonania i religię. W kwestii tożsamości seksualnej konserwatywna Unia Crześcijańsko-Demokratyczna (CDU) ostatecznie zgodziła się na proponowane zapisy. Berlińska Konstytucja natomiast już od dawna zawiera art. 10 ust. 2: „Nikt nie może ze względu na swoją tożsamość seksualną być dyskryminowany bądź uprzywilejowywany.”


Uznanie

MANEO zainicjował liczne, ogólnoniemieckie projekty, za które w 1999 otrzymał nagrodę Mete-Eksi-Preis, w 2001 berlińską „CSD-Preis für Zivilcourage”, a w 2006 nagrodę za działalność prewecyjną przeciw przemocy „Chance Award”. W 2003 roku Komisja Landu Berlina wyróżniła szczególne zasługi MANEO w prewencji przemocy. Każdy znak postępu społecznego, jak choćby uchwalenie ustawy antydyskryminacyjnej, świadczy o tym, że jesteśmy na dobrej drodze. Obecnie MANEO samo przyznaje nagrody. Jednak wciąż mamy jeszcze wystarczająco do zrobienia, dość spojrzeć na naszego sąsiada –Polskę.


…

DKLB Maneo